Naudojimo taisyklės

2020-01-21

 

1. Taisyklių taikymas ir apibrėžimai

1.1.  Ši Interneto svetainė https://manoplotas.lt yra IĮ „Elneja“ (Įm. kodas: 303801853, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Tel. +370 655 13525)  (toliau - „Administracija“) nuosavybė.

1.2. Administracija reikalauja, kad visi šios Interneto svetainės lankytojai (toliau – „Vartotojas“) laikytųsi šių naudojimosi taisyklių (toliau – „Taisyklės“). Vartotojas tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja, naudojo ar išreiškė pageidavimą naudoti ar kitaip susijęs su Interneto svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.3. Interneto skelbimų svetainė https://manoplotas.lt (toliau – „Interneto svetainė“), yra interneto skelbimų saugojimo ir paieškos sistema, kurioje savo skelbimus gali paskelbti Interneto svetainės Vartotojas, laikydamasis Interneto svetainės sistemos taisyklėse nurodytų reikalavimų.

 

2. Taisyklių taikymas

2.1. Naudojimasis Interneto svetaine apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, kuriuos Vartotojas gali atlikti joje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą,  informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.

2.2. Apsilankydamas Interneto svetainę, Vartotojas patvirtina ir sutinka su Taisyklėmis.

2.3. Nesutikdamas su Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi, Vartotojas neturi teisės naudotis Interneto svetaine.

2.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Administracijos ir Vartotoju reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

3. Bendrosios sąlygos

3.1. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje ir jį atitinkančioje Interneto svetainės kategorijoje.

3.3. Vartotojams draudžiama:

3.3.1. siūlyti įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota pagal LR įstatymus;

3.3.2. pažeisti trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.3.3. skelbti skelbimus, kurie prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.3.5. skelbti Interneto svetainėje skelbimus, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės ar paslaugos daugiau nei vieną kartą arba dubliuoti skelbimus ir(ar) jų turinį. Pasikartojantys skelbimai bus trinami, o priėjimas vartotojui prie interneto svetainės blokuojamas.

3.3.6. skelbimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis, taip pat naudot beprasmius simbolius siekiant padidinti skelbimo matomumą;

3.3.7. publikuoti fotografijas ar iliustracijas, kurios neatvaizduoja siūlomo objekto ar paslaugos arba pažeidžia trečiųjų asmenų teises;

3.3.8. tvarkyti ypatingus asmens duomenis, kurie susiję su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. Taip pat draudžiama skelbti asmens kodus, bei asmens duomenis, kuriuos draudžiama viešinti pagal LR įstatymus. Vartotojas, paskelbęs minėtus duomenis, privalo nedelsiant nutraukti šių duomenų skelbimą tinklapyje.

3.3.9. skelbti tikrovės neatitinkančios informacijos, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.

3.3.10. skelbti informaciją ne jai skirtose kategorijose.

3.3.11. be Administracijos sutikimo draudžiama Interneto svetainės turinį kopijuoti, bei skelbti kitose interneto svetainėse. Administracija turi visas teises į Interneto svetainėje skelbiamą turinį, jas saugo įstatymų nustatyta tvarka.

3.4. Administracija turi teisę be įspėjimo ištrinti Taisyklių neatitinkančius skelbimus iš Interneto svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti skelbime  esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

3.5. Administracija pasilieka teisę be įspėjimo bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Interneto svetainės ar naudojimąsi jos paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

3.6. Administracija turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas kategorijas nekeisdamas Vartotojo informacijos, tam, kad būtų patogiau naudotis Interneto svetaine.

3.7. Vartotojas talpindamas skelbimus Interneto svetainėje kaip neregistruotas vartotojas, sutinka, kad  Administracija sukurtų registracijos profilį pagal užpildytą kontaktinę formą ir atsiųstų prisijungimo duomenis nurodytu el. paštu, kad Vartotojas galėtų administruoti savo skelbimus.

3.8. Paskelbdamas savo skelbimus Interneto svetainės sistemoje, vartotojas privalo laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:

3.8.1. To paties turinio skelbimą galima paskelbti tik vieną kartą. Registruotas vartotojas skelbimus gali atnaujinti (skelbti pakartotinai);

3.8.2. Skelbimai turi būti skelbiami tik skelbimo turinį atitinkančiose skelbimų kategorijose;

3.8.3.Kiekvienas skelbdamas naują skelbimą atsako už skelbiamos informacijos tikslumą bei prisiima visą atsakomybę už jos panaudojimo pasekmes.

3.9. Administracija ir vartotojas susitaria, kad vartotojas, pateikdamas turinį, patvirtina ir garantuoja, kad jis turi visas teises, sutikimus ar licencijas atlikti tuos veiksmus su vartotojo turiniu, įskaitant teisę naudoti turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, jį skelbti ir padaryti viešai prieinamą.

 

4. Atsakomybės ribojimas

4.1. Administratorius neprisiima atsakomybės už nuostolius, galinčius atsirasti dėl priežasčių, susijusių su prieiga prie tinklalapio ar naudojimosi tinklalapiu ar jame esančia informacija, bei už tinklalapio veiklos sutrikimus;

4.2. Administratorius neprisiima atsakomybės, susijusios su Vartotojo įrangai galinčių pakenkti virusų perdavimu.

4.3. Administratorius neatsako už jokią trečiųjų asmenų ir/ar Vartotojų tinklalapyje paskelbtą informaciją ir/ar nuomonę. Naudodamiesi tinklalapiu, Vartotojai įsipareigoja neskleisti šmeižiančios, įžeidžiančios žmogų, žeminančios jo garbę ir orumą informacijos ar nuomonės, nekurstyti tautinės, rasinės, religinės, socialinės bei lyčių neapykantos, neplatinti, nepropaguoti ir nereklamuoti pornografijos ir kitos Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančios medžiagos. Paskelbus tokią informaciją, Administracija turi teisę be įspėjimo ją panaikinti (ištrinti) ir informuoti apie tokios informacijos paskleidimą kompetentingas valstybės institucijas.

4.4. Administracija neatsako už žalą, kuri gali atsirasti dėl Vartotojų pateiktos neteisingos informacijos, duomenų praradimo ar kitų nuostolių, galinčių atsirasti dėl netinkamo naudojimosi tinklalapiu, ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

4.5. Administratorius neatsako už turinį, pateikiamą kituose interneto svetainėse, susietuose su šia Interneto svetaine.

4.6. Administracija pasilieka teisę negrąžinti išleistų pinigų vartotojui, jeigu jis nusižengia Taisyklėms.

4.7. Administracija neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.

4.8. Administracija turi pagrindinį ir lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi Interneto svetainės paslaugomis.

4.9. Vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Interneto svetainės paslaugomis.

 

5. Vartotojo informacijos konfidencialumas

5.1. Pateikdamas duomenis skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra.

5.2. Administracija Interneto svetainėje turi teisę fiksuoti informacijos skelbėjų duomenis: el. pašto adresus, IP adresus ir kitus vartotojo, registracijos metu, pateiktus duomenis.

5.3. Administracija išlaiko visos Vartotojo informacijos, kuri perduodama tiesiogiai Administracijai, konfidencialumą, išskyrus šiose Interneto svetainės naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.

5.4. Bet kurioje viešai prieinamų pranešimų skiltyje Vartotojo paskelbti duomenys nebus apsaugoti kaip konfidencialūs, ir Administracija gali naudoti informaciją, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Prieiga prie slaptažodžių ir apsaugotų ir saugių zonų

6.1. Vartotojas įsipareigoja neatskleisti slaptažodžių, kurie leidžia prieigą prie saugių ir apsaugotų Interneto svetainės zonų. Vartotojui atskleidus slaptažodžius tretiesiems asmenims ar sudarius sąlygas tretiesiems asmenims sužinoti slaptažodžius, visa rizika dėl netinkamos slaptažodžio apsaugos tenka Vartotojui.

 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi tarp Administracijos  ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Administracijos buveinės vietą.

7.3. Administracija turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

7.4. Administracija praneša Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Interneto svetainėje.

7.5. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje.

7.6. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

 

 

Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo Politika.